Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου υπήρξε μία σειρά από επιστημονικά περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές, όπου περιγράφονταν διάφορες περιοχές τού κόσμου που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αποπειράθηκα έτσι να συναρμολογήσω ένα οδοιπορικό, συνδυάζοντας κάποια εξωτικά μέρη με έναν μυθιστορηματικό περίπλου τής γης, στις αρχές τού δέκατου όγδοου αιώνα, ο οποίος ακολουθήθηκε από επισκέψεις στις ίδιες περιοχές, τρεις αιώνες αργότερα.

        Το γεγονός απ’ όπου πήρα τη βασική ιδέα για το ιστορικό πλαίσιο του μυθιστορήματος, ήταν η «Ένδοξη Επανάσταση», που έγινε το 1688 στην Αγγλία, από τον Γουλιέλμο Γ΄. Οι περιγραφές των περιοχών τού κόσμου όπου έγιναν τα διάφορα περιστατικά, ιδίως τη σύγχρονη εποχή, έχουν δοθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια, προσέχοντας ωστόσο, να μη θίξω προσωπικά δεδομένα και, όσο μπορούσα, τη ροή τής υπόθεσης. Έτσι, ενώ οι εικόνες που δίνονται για εκκλησίες, πανεπιστήμια, οικισμούς κλπ είναι πραγματικές, τα ονόματα των προσώπων, εκτός των ιστορικών, είναι εντελώς τυχαία.

        Η συλλογή των περισσότερων γεωγραφικών, ιστορικών και κοινωνικών στοιχείων έγινε από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, μέσω του Google Earth «επισκέφθηκα» τις περισσότερες περιοχές που περιγράφω και από τις σελίδες τής Wikipedia πήρα σημαντικά εγκυκλοπαιδικά στοιχεία. Εκπομπές τής τηλεόρασης από το National Geographic και το History Channel μου έδωσαν ιδέες για την ανάπτυξη της ιστορίας. Αρκετές επίσης πληροφορίες πήρα από επιστημονικά περιοδικά, όπως το Περισκόπιο της Επιστήμης, το National Geographic και το Scientific American.

        Οι εικόνες των εξωφύλλων είναι ελαιογραφία ανώνυμου ζωγράφου και έργο χαρακτικής τού William Miller. Προσαρμόστηκαν κατάλληλα για τις τεχνικές ανάγκες τού βιβλίου.

        Θα ήμουν πραγματικά πολύ ικανοποιημένος, αν κάποιες από τις πραγματικές ιστορικές, γεωγραφικές και άλλες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες αποταμιεύονταν ως γνώσεις στους αναγνώστες τού βιβλίου. Εξάλλου, αυτός είναι ένας από τους κυριότερους στόχους του.